Proteins@Work

 Proteomics deals with large scale analysis of proteins and their interactions in relation to biological functions. Following technical and scientific breakthroughs, proteomics is now becoming more integrated with genetic information and clinical data. The Proteins@Work proteomics facility will provide high level proteomics technology, equipment and expertise to the Dutch biological and biomedical communities. De facility will be essential for Life Sciences and Health research (e.g. prevention and diagnosis of cancer) and will contribute to the innovative climate in the Netherlands.

 Proteomics is het grootschalig analyseren van eiwitten en hun interacties in relatie tot biologische functies. Na een aantal technische en wetenschappelijke doorbraken wordt proteomics steeds meer ge├»ntegreerd met genetische informatie en gegevens uit de kliniek. De Proteins@Work proteomics faciliteit zal op hoog niveau proteomics technieken, apparatuur en expertise toegankelijk maken voor biologische en biomedische onderzoekers in Nederland. De faciliteit is van groot belang voor de Nederlandse levenswetenschappen en met name het gezondheidsonderzoek (o.a. preventie en diagnose van kanker) en zal het innovatieklimaat in Nederland verbeteren.